Kahvenisanje muškarca sa ženom koju želi zaprositi

Kahvenisanje muškarca sa ženom koju želi zaprositi

Govornik: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthajmîn

Izvor:

Pitanje: U vezi sa gledanjem žene koja se prosi za udaju – da li je sa njom dozvoljeno sjediti i jesti ili piti nešto, kao kafu, čaj ili sok?

Odgovor: To nije dozvoljeno. On je samo smije pogledati i na njoj vidjeti ono što ga privlači da se oženi njome. Ovo je međutim pod uslovom da je ne gleda sa strašću i užitkom, te da nisu sami. Drugi uslov je da on ima jak predosjećaj da će ga njena familija prihvatiti. Beskorisno je da je on gleda ukoliko ima jak predosjećaj da ga njena familija neće prihvatiti.

Pitanje: Dakle u principu sa njom nije dozvoljeno sjediti i jesti i piti?

Odgovor: To nije dozvoljeno, jer to vodi ka tome da oni sjede zajedno i razgovaraju – što nije dozvoljeno ukoliko nisu u braku ili u društvu njenih Mahârim (Mahremâ).