Kada završava putovanje?

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

 

Pitanje: Kada završava putovanje čovjeka? Završava li ono čim čovjek stigne u svoj grad, ili tek kada dođe kući?

Odgovor: Putovanje završava kada stigne u svoj grad, što znači čim dođe do gradske granice.