Kada treba džogirati oko Ka`be?

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Treba li uvijek džogirati prva tri kruga oko Ka`be – uključujući i dobrovoljni Tawâf?

Odgovor: Ne, to jedino treba učiniti prilikom dolaska u Makku. Jedino dakle treba džogirati tokom prvoga Tawâfa prilikom dolaska ili tokom Tawâfa prilikom obavljanja `Umre – a to se ne čini tokom cijeloga Tawâfa, nego samo prva tri kruga.