Kada treba dići ruke prilikom ustajanja sa prvoga Tašahhuda?

Govornik: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî

Izvor:

Pitanje: Da li će osoba u namazu koji ima tri ili četiri rekata nakon prvoga Tašahhuda dići ruke kada bude namjeravao ustati, ili nakon što ustane?

Odgovor: Prvo – kada bude namjeravao ustati. Neće dakle dići ruke nakon što ustane, nego prije. Kada bude namjeravao ustati, donijeti će Takbîr i dići ruke.