Kada se smatra da je čovjeku uspostavljen dokaz (Iqâmat-ul-Hudždžah)