Kada se prekida post u avionu?

Autor: al-Ladžnah ad-Dâ’imah

Izvor: Fatâwâ Ramadhân (1/214/158)

Pitanje: Kada je vrijeme prekidanja posta u Ramadhânu ako se leti avionom?

Odgovor: Ukoliko je osoba u avionu tokom dana u Ramadhânu, a posti i želi da nastavi sa postom do zalaska sunca – nije joj dozvoljeno da prekine post dok sunce ne zađe na mjestu gdje se avion nalazi.