Kada se djevojčice počinju oblačiti islâmski?

Kada se djevojčice počinju oblačiti islâmski?

Govornik: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî

Izvor:

Kada djevojčici bude sedam godina, obavezno je da se oblači onako kako to nalaže Šarî`ah. To ne važi samo za namaz.

Roditelji su dužni ne dozvoliti da im ćerke navrše sedam godina a da ne nose kompletan Hidžâb – dakle kao i punoljetne žene.