Kada putnik smije prestati da posti?

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:Pitanje: Kada putnik smije prestati da posti? Ukoliko posti, da li će prekinuti post kada donese namjeru da će putovati – ili to tek smije kada izađe iz svog mjesta?

Odgovor: Ne smije prekinuti post prije nego što napusti mjesto i udalji se od građevina. Sve dok se nalazi u mjestu, mora dakle da posti. Ukoliko je nanijjetio da posti daj dan, mora postiti dok ne napusti mjesto. Ne smije dakle prekinuti post u svojoj kući, misleći da namjerava putovati pa zbog toga ne mora postiti. To nije dozvoljeno. Mora dakle postiti sve dok ne napusti mjesto. Tada može prekinuti post.