Kada počinje I`tikâf zadnjih deset dana Ramadhâna?

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

 

Pitanje: Kada počinje I`tikâf zadnjih deset dana Ramadhâna? Počinje li kada nastupi zora dvadesetog dana – ili dvadeset prvog dana ujutro?

Odgovor: On počinje zalaskom sunca dvadeset prve noći, a završava kada nastupi zora na dan Bajrama. Onaj ko želi činiti I`tikâf zadnjih deset dana Ramadhâna, treba ga započeti kada zađe sunce dvadeset prve noći – i ne izlaziti do nakon nastupa zore na dan Bajrama.

To je dakle cijeli I`tikâf zadnjih dest dana Ramadhâna; od početka do kraja, noću i danju.