Kada je stav jednog ashaba dokaz?

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Šta znači govor učenjaka “Stav ashaba je dokaz”? Da li je čovjek griješan ukoliko je u kontradiktornosti sa stavom ashaba a nije u kontradiktornosti sa dokazom?

Odgovor: Stav (jednog) ashaba nije dokaz sam po sebi, nego je dokaz ukoliko su ashabi složni oko toga. Stav ashaba je dakle dokaz ukoliko nije u kontradiktornosti sa stavom drugih ashaba. Drugi uslov je da ne postoji dokaz od Allâhovog poslanika . Ukoliko ne postoji dokaz iz Qur’âna i Sunneta, stav ashaba se prihvata – ukoliko nije u kontradiktornosti sa stavom drugih ashaba.