Kada je pridošli klanjač stigao na rekat?

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

 

Pitanje: Kakvo je pravilo u vezi sa stizanjem na rekat?

Odgovor: Pridošli klanjač je stigao na rekat ukoliko stavi ruke na koljena prije nego što se imâm podigne sa Rukû`-a.

Pitanje: Kako ću postupiti ukoliko propustim jedan rekat Džume namaza?

Odgovor: Kada imâm preda Salâm, ustani i klanjaj još jedan rekat. Time je tvoja Džuma ispravna i stigao si na Džumu. Podigne li se imâm međutim sa Rukû`-a na drugom rekatu (prije nego što se priključiš), propustio si Džumu. Ipak ćeš mu se priključiti, ali sa namjerom da klanjaš Podne, pod uslovom da je nastupilo vrijeme Podne namaza. Zatim ćeš, kada imâm preda Salâm, ustati i klanjati Podne.