Kada je osoba dužna odgovoriti na pitanje?

Kada je osoba dužna odgovoriti na pitanje?

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Kada je osoba dužna odgovoriti na pitanje?

Odgovor: Ukoliko ima znanje. On odgovara ukoliko ima znanje. Ukoliko nema znanje reći će da ne zna.

Pitanje: Da li je studentu dozvoljeno šutjeti ukoliko bude upitan, ako se boji za sebe i prvo želi steći više znanja?

Odgovor: On kao što je rečeno treba odgovoriti na pitanje ukoliko ima znanje o njemu. Onaj ko nema znanje kaže da ne zna. Allâh ga nije zadužio.