Kada je dozvoljeno i zabranjeno prekinuti post?

Autor: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthajmîn

Izvor: Fath Dhîl-Džalâl wal-Ikrâm (7/110)

 

Zabranjeno je prekinuti post u tri slučaja a propisano u dva;

 

Zabranjeno je kad čovjek

– zna da sunce nije zašlo

– ima jak predosjećaj da sunce nije zašlo

– sumnja da li je sunce zašlo ili nije, a ne može pretpostaviti da li je zašlo. U ovome slučaju sunce u osnovi još nije zašlo.

 

Dozvoljeno je kad čovjek

– ima jak predosjećaj da je sunce zašlo

– sa sigurnošću zna da je zašlo jer to može vidjeti