Kada je bolest opravdanje za nedolazak na namaz sa džematom?

Autor: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthajmîn (umro 1421)

Izvor: Šarh Sahîh al-Bukhârî (3/94)

Možda se neko pita koliko bolestan čovjek mora biti da ne bi morao obavljati namaz sa džematom. Odgovor na to i sva druga opravdanja pojašnjena su u Allâhovim تَبَارَكَ وَ تَعَالَى riječima:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

“i u vjeri vam nije ništa teško propisao” (22:78)

Sve što čovjeku predstavlja teškoću je opravdanje. Ukoliko dolazak u džemat mnogo opterećuje čovjeka ili mu je to nepodnošljivo, ne mora klanjati sa džematom.