Kada ističe vrijeme Jacije?

Govornik: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî

Izvor:

 

Pitanje: Kada ističe vrijeme Jacije?

Odgovor: Vrijeme Jacije ističe kada nastupi polovina noći – jer o tome postoji jasan hadîth u Muslimovome Sahîhu. `Abdullâh bin `Amr bin al-`Âs je rekao da je Allâhov poslanik صلى الله عليه وسلّم rekao:

إِذَا صَلَّيْتُمُ الْعِشَاءَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ

“Kada klanjate Jaciju, njeno vrijeme je do polovine noći.” (Muslim 612)

Njeno vrijeme dakle ne ističe kada nastupi Sabah. Ne postoji dokaz za to – iako to smatraju neki Imâmi. To je međutim u suprotnosti sa autentičnim hadîthom

إِذَا صَلَّيْتُمُ الْعِشَاءَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ

“Kada klanjate Jaciju, njeno vrijeme je do polovine noći.” (Muslim 612)