Jevrejke i kršćanke kojima su se ženili Selefi

Autor: Imâm Abûl-Mudhaffar Mansûr bin Muhammad as-Sam`ânî (umro 489)

Izvor: Tafsîr Sûrat-il-Baqarah (2/294-296)

Allâh عَزَّ وَجَلَّ je rekao:

وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ

“Ne ženite se višeboškinjama dok vjernice ne postanu; uistinu je robinja – vjernica bolja od višeboškinje, makar vam se ona i sviđala!” (2:221)

Ibn `Abbâs je rekao:

“Na osnovu propisa ovog âjeta nije dozvoljeno ženiti se nevjernicama do Sudnjeg Dana.”

Drugi tumači Qur’âna i učenjaci među ashabima i drugim kažu da je ovaj âjah derogiran kada su u pitanju jevrejke i kršćanke âjetom:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ

“i čestite žene vjernice, i čestite kćeri onih kojima je data Knjiga prije vas” (5:5)

Prenosi se da je `Uthmân رَضِيَ اللهُ عَنْهُ oženio Nâ’ilu bint Farâfasah. Bila je kršćanka, a kasnije je preko njega prešla na islâm.

Prenosi se da je Talhah bin `Ubajdillâh bio oženjen kršćankom.

Prenosi se da je Hudhajfah bio oženjen jevrejkom.

Qatâdah i Sa`îd bin Džubajr su rekli:

“Višeboškinjama iz âjeta misli se na idolopoklonice.”