Jedno klanje važi za sve ukućane

Govornik: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthajmîn (umro 1421)

Izvor:

 

Pitanje: Čovjek živi sa svojom djecom, uključujući i starijeg sina koji je oženjen i zaposlen. Oni zajedno jedu i piju u kući. Da li će oni zaklati samo jednu životinju za Qurbân?

Odgovor: Da; jedno klanje važi za sve ukućane – iako ih je više. Ukoliko braća zajedno jedu i žive u istoj kući, oni će zaklati jednu životinju – pa makar imali više žena. Isto važi i za oca koji živi sa svojim sinovima, pa makar jedan od njih bio i oženjen. Jedno klanje važi za sve.