Jedna od najvećih laži na Rabî` al-Madkhalîja

Autor: `Allâmah Rabî` bin Hâdî al-Madkhalî

Izvor: Kašf Akâdhîb wa Tahrîfât wa Khijânât Fawzî al-Bahrajnî, strana 126-127

Fawzî al-Bahrajnî i Haddâdijjah me optužuju da smatram da su djela uslov za potpunost îmâna (شرط الكمال), što znači da ja isključujem djela iz okvira îmâna.

Ovo je jedna od najvećih laži i izmišljotina. Ja obožavam Allâha smatrajući da su djela od îmâna. Ja sam prvi i zadnji koji osuđuje korištenje izraza kao što su “djela su uslov za potpuni îmân” (شرط الكمال) i “djela su uslov za ispravnost îmâna” (شرط الصحة). Ja pozivam na ono što su Ahl-us-Sunnah utvrdili; da se îmân sastoji od govora, djela i vjerovanja – i slični izrazi koji se u velikom broju bilježe od Ahl-us-Sunnah. Oni to znaju o meni, a ipak to poriču. Tako isto al-Bahrajnî poriče da ja izričito kažem da su djela grana îmâna, što znači dio îmâna, koji upotpunjava îmân – dakle dio njega koji ga upotpunjava.