Jedino može zaspati ako sluša Qur’ân

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Neki ljudi jedino mogu zaspati ako slušaju Qur’ân. Da li im je dozvoljeno pustiti Qur’ân da ih uspava, uzimajući u obzir da ga niko neće slušati kada zaspu?

Odgovor: To ne predstavlja problem. To ne predstavlja problem. Hoće li pustiti muziku da ga uspava ili Qur’ân?