Jedini slučaj kada je ženi dozvoljeno putovati bez mahrama

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Žena iz inostranstva kaže da želi putovati u Saudijsku Arabiju sa svojom majkom da se tamo uda, dok otac nije u stanju putovati sa njom zbog ekonomskih poteškoća. Smije li ona putovati samo sa svojom majkom?

Odgovor: Ne; ženama je obavezno putovati sa mahramom, i one ne smiju putovati bez mahrama. Jedini slučaj kada je ženi dozvoljeno putovati bez mahrama vezan je za hidžru; ukoliko jedino može učiniti hidžru putujući sama, to joj je dozvoljeno – da bi spasila svoju vjeru. To je dakle specifično za hidžru i ne važi za bilo koje drugo putovanje.