Jedini dan čija je noć nakon njega

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

 

Pitanje: Da li je tačno da za svaki dan važi da je njegova noć prije njega, osim dana `Arafah, čija je noć poslije njega kao i njen propis?

Odgovor: Da, (učenjaci) su tako rekli. Rekli su da je dan svake noći dan nakon nje, kao što je noć četvrtka, noć petka itd.

Jedini izuzetak je dan `Arafah, čija je noć nakon njega, a to je deseta noć (Dhûl-Hidždžah). Dan `Arafah je deveti, a njegova noć je noć desetog (Dhûl-Hidždžah).