Jedan salawât za cijelu khutbu?

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Kada khatîb drži džumansku khutbu pa spomene Allâhovoga poslanika ﷺ, treba li donijeti salawât na njega svaki put kada ga spomene – ili je to dovoljno učiniti jednom tokom khutbe?

Odgovor: Treba donijeti salawât (svaki put) kada se spomene, ali to treba učiniti u sebi – a ne naglas. Tokom khutbe dakle nemoj donositi salawât na Allâhovoga poslanika ﷺ naglas – nego u sebi.