Jedan od dva šehadeta nije dovoljan bez drugoga

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

 

Pitanje: Da li je za islam čovjeka dovoljno da posvjedoči da nema istinskoga boga osim Allâha – a da ne posvjedoči da je Muhammad Allâhov poslanik?

Odgovor: Ne. To nije dovoljno. Jedan od dva šehadeta ne pokriva drugi.