Jedan ili dva Takbîra prilikom priključivanja na namaz?

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Kada se priključujem na namaz dok imam čini Sudžûd ili je na Tašahhudu, trebam li donijeti jedan ili dva Takbîra?

Odgovor: Ono što je obavezno je da stojeći doneseš Takbîrat-ul-Ihrâm (početni Takbîr kojim se ulazi u namaz). Stojeći dakle donesi Takbîrat-ul-Ihrâm. Drugi takbir, Takbîrat-ul-Intiqâl (Takbîr prilikom mijenjanja pozicije), je u ovome slučaju Sunnah (preporučen) – a nije Wâdžib (obavezan).