Jedan `âlim kritikuje pojedinca, a drugi ga hvali

Autor: `Allâmah Rabî` bin Hâdî al-Madkhalî

Izvor: al-Lubâb, strana 502-503

Pitanje: Kako ćemo se odnositi ukoliko učenjaci nisu saglasni o kritici i pohvali daije?

Odgovor: Odnos je jasan kao dan onome ko ima znanje o principima Džarha i Ta`dîla (kritike i pohvale). On smatra da objašnjena kritika ima prednost nad anonimnom pohvalom. Tako je to ukoliko se kritika i pohvala sudare. Nećeš naći `âlima koji kaže nešto drugo. To jedino rade budale koje odgajaju omladinu da postanu glupi laici. Ovakvi imaju primjedbe i nepopustljivi su što se tiče ovih principa. Učenjaci Ahl-us-Sunnah su saglasni o ovome principu. Oni smatraju da, ukoliko `âlim kritikuje pojedinca kojega drugi učenjak ili ne hvali ili hvali – objašnjena kritika ima prednost nad pohvalom. Neki čak kažu da kritika ima prednost u svakome slučaju. Ispravan stav je međutim da kritika mora biti objašnjena da bi imala prednost nad anonimnom pohvalom.

Mnogi koji su u zabludi danas idu kod nekih učenjakâ i predstavljaju se kao Salafijjûn da bi dobili njihovu preporuku. Oni onda koriste ove preporuke u borbi protiv manhadža Selefa i Salafijjûn. Upravo se ovo desilo kod vas u Holandiji, Francuskoj – i drugim zemljama.

Neke neuke osobe koje slijede neistinu otišle su kod učenjâkâ koji slijede manhadž Selefa i od njih dobili preporuke – samo Allâh zna na koji način. Njihov motiv je zao. Oni se uz pomoć ovih preporuka igraju sa mozgovima omladine da bi ih izveli iz manhadža Selefa i bacili u Hizbijju i ponor obmane. Ovo se desilo kod vas i vi to znate. Omladina mora obratiti pažnju na ove principe. Oni moraju obratiti pažnju na ove odmetnike koji se igraju sa mozgovima i osjećajima omladine. Oni se igraju sa islâmskim principima, osnovama i tekstovima.