»Jarhamuk Allâh« na džumanskoj khutbi?

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

 

Pitalac: Ukoliko neko od ljudi kihne na džumanskoj khutbi i kaže “Alhamdulillâh”, trebam li mu reći “Jarhamuk Allâh”?

al-Fawzân: Neko od ljudi ili khatîb?

Pitalac: Neko od ljudi.

al-Fawzân: Ne, čak se ni na Salâm ne odgovara ako ga neko nazove, a odgovaranje na Salâm je obavezno. Tokom džumanske khutbe mu se međutim ne odgovara ni na Salâm, pa šta tek onda važi za govor “Jarhamuk Allâh”?