Jahjâ al-Hadžûrî je završio sa al-Ma`ribîjem i al-Halabîjem

Jahjâ al-Hadžûrî je završio sa al-Ma`ribîjem i al-Halabîjem

Govornik: `Allâmah Muhammad bin Hâdî al-Madkhalî

Izvor:

Princip za ovo je:

“Ko želi slijediti dobar primjer, neka slijedi primjer onih koji su umrli, jer onaj ko je živ nije siguran od smutnji.”

Onaj ko je živ nije siguran od smutnji. Slijediti se, nakon poslanika صلى الله عليه وسلم, trebaju oni koji su umrli slijedeći pravi put:

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۖ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ

“Njih je Allâh uputio, zato slijedi njihov pravi put.” (6:90)

Što se živih tiče, ti voliš ljude i hvališ ih zbog onoga što je u njima – ali im nemoj davati neograničenu preporuku, jer ne znaš kakav će biti njihov završetak. Vidjeli ste i sami – koliko ih je samo skrenulo sa pravoga puta?

Gdje je (Muhammad) al-Maghrâwî završio? Gdje je završio Abûl-Hasan (al-Ma`ribî)? Gdje je završio `Alî bin Hasan al-Halabî? U zadnje vrijeme je završio sa demokratima! A sada i (Jahjâ) al-Hadžûrî, gdje je završio? Završio je sa njima, oni su njegovi posjetioci – Abûl-Hasan (al-Ma`ribî), `Alî bin Hasan al-Halabî i njima slični.

Onaj ko je živ, o voljeni moji, nije dakle siguran od smutnji.