Jahjâ al-Hadžûrî je novotar

Govornik: `Allâmah Muhammad bin `Abdil-Wahhâb al-Wasâbî (umro 1436)

Izvor:

Pitanje: Šire se glasine da si ti učinio Takfîr na Jahju al-Hadžûrî. Da li je to tačno i šta ti kažeš o njemu?

Odgovor: To nije istina. Ahl-us-Sunnah ne čine Takfîr na muslimane. To rade Rawâfidh (Šije), koji čine Takfîr na muslimane. To spada i u vjerovanje Khawâridža, koji čine Takfîr zbog velikih grijeha. Što se Ahl-us-Sunnah tiče, oni ne čine Takfîr zbog velikih grijeha.

Ja nikada nisam rekao da je al-Hadžûrî nevjernik. Utječem se Allâhu od toga.

Rekao sam, međutim, da je on novotar. Uveo je u Allâhovu vjeru ono što nije od nje. Propisao je zakonodavstva za koja nam Allâh nije objavio dokaz.