Jacija u džematu sa onima koji su zakasnili ili sa imâmom koji klanja Teraviju