Jacija u džematu sa onima koji su zakasnili ili sa imâmom koji klanja Teraviju?

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Ukoliko imâm klanja Teraviju dok ljudi koji su zakasnili u džematu klanjaju Jaciju koju sam i ja propustio – da li mi je bolje klanjati sa džematom koji je zakasnio ili sa imâmom koji klanja Teraviju?

Odgovor: Klanjaj sa džematom koji je zakasnio. Za njih važi propis onih koji su zakasnili. Klanjaj sa njima. To je bolje nego da klanjaš sa imâmom pa da dovršiš namaz nakon što on preda Salâm. Klanjaj sa onima koji su zakasnili.