Jacija se mora klanjati prije ponoći

Govornik: `Allâmah `Abdul-`Azîz bin `Abdillâh Âluš-Šajkh

Izvor:

 

Pitanje: Koji je propis za odgađanje Jacije do ponoći?

Odgovor: Jacija nastupa kada nestane crvenilo sa neba, a traje do pola noći. Dobro je klanjati Jaciju pred pola noći, a prijekorno klanjati je poslije ponoći. Jacija se dakle mora klanjati prije ponoći.