Jacija sa imâmom koji klanja Teraviju

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

 

Pitanje: Ukoliko u Ramadhânu dođem na Jaciju dok imâm klanja Teraviju, trebam li mu se priključiti sa namjerom da klanjam obavezni namaz – ili sačekati da dođe džemat?

Odgovor: Priključi mu se sa namjerom da klanjaš obavezni namaz, a kada preda Salâm ustani i dovrši svoj namaz.