Ja nisam `Allâmah – On je `Allâmah

Ja nisam `Allâmah – On je `Allâmah

Govornik: `Allâmah Muhammad bin Hâdî al-Madkhalî

Izvor:

Napomenuo sam moga brata, a i vi poslušajte; Izbjegavajte pohvale. Ja ovo kažem i kunem se Allâhom da to ne volim, a Allâh zna šta je u meni.

Čovjeka hvale njegova djela. Sve što čovjek skriva je kod Allâha عز وجل vidljivo i On zna šta je u ovim grudima. Ja nisam `Allâmah, a ova se titula danas svima počela davati.

`Allâmah je Imâm i Šajkh `Abdul-`Azîz bin `Abdillâh bin Bâz رحمه الله تعالى, koji je bio moj Šajkh i Šajkh nekih mojih Šajkhova – Allâh mu se smilovao. `Allâmah je takođe i Šajkh Muhammad bin Sâlih bin `Uthajmîn رحمة الله عليه. `Allâmah je i Šajkh Ahmad bin Jahjâ an-Nadžmî رحمه الله, te Šajkh Sâlih al-Fawzân, Rabî` bin Hâdî (al-Madkhalî), Zajd bin Muhammad bin Hâdî (al-Madkhalî), Muftî (`Abdul-`Azîz bin `Abdillâh Âl aš-Šajkh) i njima slični.

To su onî koji se nazivaju “`Allâmah” – a što se mene tiče, ja sam samo student. Nešto sam naučio pa želim biti od koristi drugima, a još uvijek se i sam okorištavam. Molim Allâha جل وعلا da nama i vama podari korisno znanje, pravedna djela, razumijevanje i uvid u vjeri, te da nas učvrsti na istini, Islâmu i Sunnetu – sve dok se ne sretnemo sa Njim.