“Ja ne smatram da su Zajd al-Madkhalî i Rabî` al-Madkhalî učenjaci”

Autor: `Allâmah Ahmad bin Jahjâ an-Nadžmî (umro 1429)

Izvor: al-Fatâwâ al-Džalîlah, strana 19

Pitanje: Šta vi kažete o onome koji kaže: “Ja ne uvažavam Šajkha Zajda al-Madkhalîja ili Šajkha Rabî` al-Madkhalîja. Ne smatram ih učenjacima i neću od njih uzimati znanje. Ja ne uvažavam nikoga osim Šajkha `Abdul-`Azîza bin Bâza”. Kako biste vi odgovorili na ovo?

Odgovor: Molimo Allâha da uputi ovu osobu, jer uistinu su i Šajkh Rabî` al-Madkhalî i Šajkh Zajd al-Madkhalî od iskrenih Salafî učenjâkâ. On ovo mora priznati i biti svjestan ovoga, i on ih ne smije ponižavati, jer je ponižavanje njih ponižavanje Sunneta Allâhovoga poslanika  kojeg oni nose. Mi ne kažemo da su oni nepogrešivi, međutim njihov manhadž je Salafî – pa studenti koji traže znanje moraju čitati njihove knjige i spoznati istinu koja je u njima.