Ja i moji prijatelji od Ahl-ul-Bid`a

Ja i moji prijatelji od Ahl-ul-Bid`a

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Neki moji prijatelji se suprotstavljaju manhadžu Ahl-us-Sunnah wal-Džamâ`ah. Ja sjedim sa njima i ponekad ih pozovem na darsove `Aqîde jer ih sam nisam u stanju savjetovati. Da li je ovo moje djelo ispravno – da sjedim sa njima i da ih pozivam na darsove `Aqîde?

Odgovor: Ukoliko se oni suprotstavljaju manhadžu Ahl-us-Sunnah wal-Džamâ`ah a ti si sa njima da bi ih savjetovao i podučio jer su možda neuki – to je dobra stvar.

Ukoliko si međutim sa njima na njihovome zlu da bi se zabavljao a ne da bi ih pozivao – to nije dozvoljeno.