Izraz “Džins-ul-`Amal” vjerovatno potiče od Murdži’ah

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Da li je tačno da je izraz “Džins-ul-`Amal” (vrsta djela) uveden, da nije spomenut od Selefa, da je nejasan, da može da znači više stvari i da ga je bolje ostaviti?

Odgovor: Nije nam poznato da su naši učenjaci i učenjaci Selefa pričali na taj način. Ja ne znam razliku između vrste djela (Džins-ul-`Amal) i djela. Kaže se “djelo”, a ne “vrsta djela”. Kaže se “djelo”. Djelo je od Îmâna. Djelo je od Îmâna. Îmân je govor jezikom, vjerovanje srcem i djelo tjelesnim udovima. Oni nisu govorili “vrsta djela udova”. Ovaj izraz nema osnovu. Ovaj izraz nema osnovu. On vjerovatno potiče od Murdži’ah.