Iznad Tâbi`ûn a ispod ashaba

Govornik: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthajmîn

Izvor:

Pitanje: Neki ljudi kažu da je an-Nadžâšî bio ashab Mukhadhram (مُخَضْرَمٌ). Da li je to tačno?

Odgovor: Ne, to nije tačno; on nije bio ashab. On nije sreo Allâhovoga poslanika صلى الله عليه وسلّم, ali je imao status Mukhadhrama – a to je nivo između ashaba i Tâbi`ûn.

To je značenje Mukhadhrama; status koji je veći od statusa Tâbi`ûn a manji od statusa ashaba. To su dakle ta tri nivoa.