‘Izlazi iz moje kuće, `Abdur-Rahmân `Abdul-Khâliq!’

‘Izlazi iz moje kuće, `Abdur-Rahmân `Abdul-Khâliq!’

Govornik: Šajkh Khâlid `Abdur-Rahmân al-Misrî

Izvor: 

al-`Allâmah, aš-Šajkh Muhammad bin `Abdul-Wahhâb al-Bannâ je rekao da je `Abdur-Rahmân (`Abdul-Khâliq) upropastio svoju vjeru.

Rekao je (Šajkh Muhammad al-Bannâ):

“O moj sine, on (`Abdur-Rahmân `Abdul-Khâliq) mi je došao, a on je bio jedan od mojih najistaknutijih studenata, došao je pred moju kuću u Džiddi i zatražio dozvolu (da uđe), ali mu ja nisam dozvolio da uđe. On mi je rekao: ‘O Šajkh Muhammad, [Muhammad bin `Abdil-Wahhâb al-Bannâ, Šajkh Ahl-us-Sunnah u Egiptu i brat našega oca Hasana (al-Bannâ) حفظه الله] u tvoju kuću ulaze Fussâq (prkosni griješnici), pa kako možeš meni zabraniti da uđem?’, a ja sam mu rekao: ‘Da, u moju kuću ulaze Fussâq i ja ih savjetujem, a što se tebe tiče, mnogo sam te savjetovao, a posjednik novotarija ne ulazi u moju kuću, izlazi!’, i izbacio sam ga iz kuće”.

Onda mi je (Šajkh Muhammad al-Bannâ) rekao:

“O moj sine, plašio sam se da ću umrijeti smrću Munâfiqa, plašio sam se da ću umrijeti smrću Munâfiqa, jer ja volim `Abdur-Rahmâna, zato što sam ga njegovao”.

Ali ova njegova ljubav ga nije spriječila da kaže riječ istine.