Izgled i svrha Džilbâba

Autor: `Allâmah Bakr bin `Abdillâh Abû Zajd

Izvor: Hirâsat-ul-Fadhîlah, strana 32

Džilbâb je debela odjeća koja pokriva ženu od glave do stopala. On pokriva njeno cijelo tijelo, uključujući i odjeću i ukrase. Naziva se i Mulâ`ah, Milhafah, Ridâ’, Dithâr i Kisâ’. To je ono što se naziva `Abâ’ah koju imaju žene na arapskom poluostrvu.

Džilbâb se stavlja preko glave i vela, Khimâra, i preko cijeloga njenoga tijela i ukrasa, tako da ona pokrije svoja stopala. Da bi Džilbâb zaista ispunio svoju svrhu, a to je da pokrije ženine udove, odjeću i ukrase, moraju se zadovoljiti slijedeći uslovi:

1 – On mora biti debeo, a ne providan i tanak

2 – Ne smije biti uzak

3 – Mora biti širok, tako da ne otkriva udove

4 – Mora biti otvoren samo naprijed, a otvori za ruke moraju biti uski

5 – Mora se staviti na glavu, a ne na ramena. Staviti ga na ramena odstupa od riječi Džilbâb kojim je Allâh obavezao vjernice. Taj način takođe otkriva dio oblikâ tijela, a pored toga podsjeća na odjeću muškarca.

6 – Ne smije biti ukrašen i na njemu se ne smiju nalaziti ukrasi kao vezovi, dekoracije, simboli i tekstovi.

7 – Mora pokriti cijelo tijelo od glave do stopala. Na taj način znamo da Džilbâb koji je samo do koljena nije u skladu sa Šerijatom.

Postoji novi trend, a to je da žena, na arapskome ili na nekome drugome jeziku, napiše svoje ime, ili svoje inicijale na svome Džilbâbu, tako da onaj ko je vidi može pročitati njeno ime. Ovo je nova glupost kojoj je žena izložena. Ovo je velika smutnja koja joj donosi iskušenja. Zabranjeno je praviti takvu odjeću i trgovati sa takvom odjećom.