Izdvajanje noći na dvadeset sedmi Ramadhân za dodatni `ibâdah

Izdvajanje noći na dvadeset sedmi Ramadhân za dodatni `ibâdah

Govornik: `Allâmah Muhammad bin `Abdil-Wahhâb al-Wasâbî (umro 1436)

Izvor: 

Pitanje: Neki ljudi izdvoje samo noć na dvadeset sedmi Ramadhân da nahrane postače u masdžidu, plate Zakâh ili obave `Umru – tako da gužva bude još veća.

Odgovor: Sva su ova specifikovanja u suprotnosti sa nijjetom i Sunnetom. Sunnah nije nanijjetiti `Umru isključivo tokom noći na dvadeset sedmi Ramadhân. Cijeli Ramadhân je period za `Umru – i danju i noću. Cijeli Ramadhân je period za plaćanje Zakâta. Onaj ko želi udijeliti sadaqu može to učiniti kada hoće – u Ramadhânu i van Ramadhâna.

Što se dvadeset i sedme noći tiče, Allâhov poslanik صلى الله عليه وسلّم je rekao:

“Ko bude klanjao tokom noći Lajlat-ul-Qadr vjerujući i nadajući se (nagradi), bit’ će mu oprošteni njegovi prijašnji grijesi. Ta noć je najvjerovatnije noć na dvadeset sedmi.”

On صلى الله عليه وسلّم je dakle rekao “Ko bude klanjao vjerujući i nadajući se (nagradi)” – a nije rekao “Ko obavi `Umru ili udijeli sadaqu ili plati Zakâh”. On صلى الله عليه وسلّم je rekao:

“Ko bude klanjao tokom noći Lajlat-ul-Qadr vjerujući i nadajući se (nagradi), bit’ će mu oprošteni njegovi prijašnji grijesi.”

Lajlat-ul-Qadr je jedna od zadnjih deset noći u Ramadhânu. Najvjerovatnije je neparna noć – dvadeset prva, dvadeset treća, dvadeset peta, dvadeset sedma ili dvadeset deveta. Od ovih noći je najvjerovatnije da je Lajlat-ul-Qadr dvadeset sedma noć. Najispravniji stav je da se pomjera – tako da svake godine može biti drugi datum. Ona se dakle pomjera i može biti i parna noć tokom deset zadnjih noći Ramadhâna.