Izbjegavajte knjige al-Kawtharîja i Abû Ghudde

Govornik: `Allâmah Zajd bin Muhammad bin Hâdî al-Madkhalî

Izvor:

Pitanje: Želim znati kakav je bio pokojni `Abdul-Fattâh Abû Ghuddah. Dobio sam knjigu “Qîmat-uz-Zaman `indal-`Ulamâ'”, koju je on napisao.

Odgovor: Ovaj Abû Ghuddah je problematičan sa više tačaka gledišta; njegov vođa i Šajkh je al-Kawtharî – koji je za Ibn Tajmijju i njemu slične rekao da su u zabludi i proglasio ih nevjernicima. Abû Ghuddah ga je podržavao i ponosio se njime. Nije mi poznato u kojem je stanju umro, ali međutim ne treba čitati njegove knjige. Ja ne preporučujem njihovo čitanje; dovoljno je znanja u knjigama Salafî učenjaka – bez obzira da li je u pitanju Hadîth ili neko drugo korisno znanje. Pitalac dakle treba izbjegavati knjige Abû Ghudde, al-Kawtharîja i njima sličnih – koji su upali u novotarije koje su u suprotnosti sa manhadžom Ahl-us-Sunnah wal-Džamâ`ah.