Iz zaborava klanjao rekat manje pa se priključio Džanâzi

Govornik: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthajmîn (umro 1421)

Izvor:

Pitanje: Ušao sam u džamiju sa još jednom osobom za vrijeme Podne namaza. Imâm je bio na trećem rekatu. Kada je završio namaz, ustao sam da klanjam dva rekata koja sam propustio – ali je čovjek sa kojim sam ušao klanjao samo još jedan rekat. Kada sam završio namaz, želio sam ga informisati o tome – ali se on već bio priključio Džanâzi koja se klanjala. Nakon Džanâze sam mu rekao da je propustio jedan rekat. Treba li on u ovom slučaju ponoviti cijeli namaz – ili samo treba klanjati rekat koji je propustio?

Odgovor: Pitanje se odnosi na čovjeka koji se priključio imâmu koji je klanjao Podne. Propustio je dva rekata. Kada je imâm završio namaz, klanjala se Džanâzah. Ovaj čovjek se međutim bojao da će propustiti Džanâzu, pa je nakon što je imâm završio namaz klanjao još samo jedan rekat i priključio se Džanâzi – a nakon toga je namjeravao klanjati preostali rekat…

Pitalac: Učinio je to iz zaborava, dakle nije bio svjestan da je propustio rekat.

Odgovor: Što se tiče ovog čovjeka, koji je iz zaborava klanjao samo jedan rekat nakon što je imâm završio namaz, pa se priključio Džanâzi i nakon toga dovršio namaz, njegov namaz nije ispravan zbog vremenskog razmaka između dijelova namaza. Bio je dužan dovršiti namaz čim je postao svjestan toga, pa makar i propustio Džanâzu – jer je Podne namaz obaveza svakog muslimana, dok je Džanâzah kolektivna obaveza koja, ukoliko je neko izvrši, spada sa ostalih.