Iz neznanja dao Zakât-ul-Fitr dvadeset četvrtog Ramadhâna

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

 

Pitanje: Šta je onaj ko je iz neznanja dao Zakât-ul-Fitr dvadeset četvrtog Ramadhâna dužan učiniti?

Odgovor: Neka ga ponovo udijeli, a sva hvala pripada Allâhu. Lako ga je dati ako Bog da.