Istopolni brakovi

Govornik: `Allâmah `Abdullâh bin `Abdir-Rahmân al-Ghudajjân

Izvor:

Sada su neke zemlje zakonski dozvolile istopolne brakove. To su brakovi u kojima muškarac stupa u brak sa muškarcem a žena sa ženom. Postoje zemlje koje su donijele zakone – samo da bi zaštitile ovu grupu ljudi. Kažu da to spada u ljudska prava i da ne predstavlja problem ukoliko muškarac stupi u brak sa muškarcem i žena sa ženom – te da zabranjivanje toga predstavlja uskraćivanje njihovih prava.

Sada takođe kažu da žena može putovati bilo gdje bez mahrama – i da se putovanje sa mahramom odnosilo na stara vremena. Isto važi za ženin hidžâb i mnoge druge stvari, a sve je to rezultat iskvarenoga načina razmišljanja i nedostatka vjerskoga štita u njihovim srcima. To podsjeća na čovjeka koji se mnogo pomjerao u namazu; da mu je srce bilo potčinjeno – to bi bili i njegovi dijelovi tijela. Ovo dokazuje prisustvo iskvarenoga načina razmišljanja i nedostatak vjerskoga štita u srcima.

Primjer štita u srcu je mladić koji je došao Allâhovome poslaniku صلى الله عليه وسلّم i tražio dozvolu za zinaluk. Allâhov poslanik صلى الله عليه وسلّم mu je odgovorio shodno razumu mladića i upitao ga da li bi želio da njegova majka, sestra, tetka ili neko drugi od rodbine bude zinalučar – a mladić je na svako pitanje odgovorio “ne”. Niko dakle ne želi da mu majke, sestre i tetke budu zinalučarke, rekao je Allâhov poslanik صلى الله عليه وسلّم. Ovaj čovjek je imao štit, ali je mislio da to može učiniti sa nekom stranom osobom. Imao je prirodni štit, i nije prihvatao da mu majka, sestra ili tetka budu zinalučarke.

Ono što želim zaključiti je da oni koji odstupaju u ovim stvarima imaju iskvaren način razmišljanja i nedostaje im vjerski štit – a moguće je i da su vođeni strašću i žele uništiti ljude.