Istina se prihvata od svih ali se ne studira kod svakog

Istina se prihvata od svih ali se ne studira kod svakog

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Spomenuli ste da istinu treba prihvatati od svakoga. Šta vi smatrate o onome ko kaže da treba prisustvovati kod neistomišljenika, studirati kod njih i uzimati ono što je istina?

Odgovor: Nemoj studirati kod njih. Ukoliko ti oni međutim skrenu pažnju na nešto što je ispravno, prihvati to. Nemoj međutim studirati kod njih da bi prihvatio ono što je istina.