Istina nije ograničena na četiri pravne škole

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Da li je tačno da je istina ograničena na četiri pravne škole – na način da nije dozvoljeno izaći iz njihovih okvira…

Odgovor: Niko to nije rekao. Niko nije rekao da je istina ograničena na četiri pravne škole. Nikada. Ljudi su međutim bili prinuđeni da se priključe tim pravnim školama kada se znanje umanjilo a broj učenjaka opao. Kojim su drugim putem mogli krenuti? Bili su dakle prinuđeni priključiti se ovim pravnim školama. To međutim mora biti bez fanatizma.