Istikhârah bez rezultata

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Šta čovjek treba učiniti ukoliko mu nakon Istikhâre ništa ne bude pojašnjeno?

Odgovor: Neka ponovi Istikhâru; ukoliko klanja Istikhâru i dovi Allâhu a ništa mu ne bude pojašnjeno – neka je ponovi i neka dovi.