Ispravljanje khatîba tokom khutbe

Ispravljanje khatîba tokom khutbe

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Da li je dozvoljeno ispraviti khatîba tokom khutbe ukoliko pogriješi pri učenju âjeta?

Odgovor: To je u redu. Ukoliko pogriješi i dođe u situaciju da mu je potrebna napomena – u tome nema smetnje.