Ispravan odnos prema pripovijetkama

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Kakav je manhadž Ahl-us-Sunnah wal-Džamâ`ah i pravednih Selefa prema pripovjedačima? Da li je propisano pridavati važnost istinitim pričama?

Odgovor: Qur’ân i Sunnah su nam dovoljni. Ukoliko do nas dođe istinita priča koja je u skladu sa Qur’ânom i Sunnetom, to je lijepo. Što se međutim tiče učestalih pripovijedanja, Selefi su upozoravali protiv pripovjedačâ. Oni su dakle upozoravali protiv pripovjedačâ, jer oni u principu lažu da bi imali uticaj na ljude. Oni stoga spominju stvari koje utiču na ljude – pa makar one ne bile autentične. Oni kažu da to čine da bi pobudili osjećaje kod ljudi, ali to međutim nije ispravno. Allâh nam je spomenuo priče u Qur’ânu, kao što nam je Allâhov poslanik  spomenuo priče u Sunnetu. Pa ukoliko priča podsjeća na ono što je došlo u Qur’ânu i Sunnetu, može se spomenuti.