Ispravan odnos prema doktoru i medicini

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Da li se vezanje pacijenta za doktora smatra vrstom širka?

Odgovor: Ukoliko se oslanja na doktora, to je vrsta širka. Ukoliko međutim smatra da su doktor i medicina samo razlog a da je Allâh Onaj koji liječi – to je u redu.